Телефон за записване на час: 0888 - 809 - 883

д-р Евгени Николаев - специалист Коремна хирургия

Интересите ми са свързани с лапароскопската хирургия, дебелочревна хирургия и хернии на предна коремна стена.

Заболявания на черния дроб

Кисти, тумори, метастази (лапароскопски и отворен способ)

Хернии

Слабинна, феморална, пъпна, постоперативна (лапароскопски и по отворен способ)

Заболявания на дебелото черво

Тумори, полипи, дивертикули, постоперативни стенози (лапароскопски и по отворен способ)