Телефон за записване на час: 0888 - 809 - 883

Клиничен случай 2

Oct 16, 2015

0
Клиничен случай 2

Клиничен случай 2

Публикувана в : Клинични случаи на от : д-р Евгени Николаев

 

Жена на 65 години постъпва за лечение при мен след молба от страна на мой колега – хирург, който работи в друга болница. Там той е лекувал жената една седмица, оперирал я е, но въпреки това не се подобрявала. Оплакванията започнали с висок фебрилитет до и над 39 градуса, който продължил няколко дни, след което се появила подутина в супрапубичната област( над венериния хърм ). Постъпвайки в другото лечебно заведение, колегата я оперирал още същата вечер – инцизирал е абсцеса широко и го е дренирал. Отпочнал е емпирична антибиотична терапия, след което е включил антибиотик след получаване на резултата от микробиологичното изследване. Превързвал и промивал раната ежедневно, но въпреки това от дреновете продължавала да изтича гной около 500 мл за 24 часа, в съчетание с ежедневен фебрилитет до 38 градуса. Болната е диабетичка на перорална противодиабетна терапия.

След постъпването си при мен, болната веднага бе включена в оперативната програма и бе оперирана. Интраоперативно се наложи разширяване на инцизията( разреза ) почти двойно, в дълбочина се стигна до фасцията покриваща предна коремна стена, която на места беше некротизирала, имаше множество джобове, в дъното на които се откриха некрози на фасция и мускули. Извърши се некректомия с помощта на скалпел и електронож, а на по – фините некрози с помощта на апарата за хидроджет некректомия и аспирация. Постави се VAC сет с черна гъба и се включи към аспирацията.20150608_133300 След 72 часа се подмени сета с нов и отново се включи към аспирацията. След пристигане на резултата от нашата микробиологична лаборатория бе включен перорален антибиотик Доксициклин по схема. Болната още след първата операция в нашата болница се почуства много по – добре, болката изчезна, температурата спадна до нормалната, нормализираха се стойностите на кръвната захар. На седмия ден от първата операция при нас раната беше готова за затваряне – наложи се вторичен шев и два редон дренажа( все пак раната беше около 50 см дълга ). Болната се изписа на 14 – ия ден от постъпването си при нас. Редон дренажите се свалиха поетапно на 5 – ия и 8 – ия ден след дехоспитализацията.

 


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *