Телефон за записване на час: 0888 - 809 - 883

Клиничен случай 3

Oct 16, 2015

0
Клиничен случай 3

Клиничен случай 3

Публикувана в : Клинични случаи на от : д-р Евгени Николаев

Изображение008Мъж на 42 години пристига при мен в спешен порядък с клинична картина на заклещена в ляво ингвиноскротална херния. При снемане на анамнезата се установи, че постепенно в лява скротална половина се е появила подутина, която безболезнено се е увеличавала. Той не и обърнал внимание поради това, че е бил много зает с работата си на строителен работник. Няколко часа преди да дойде при мен, след вдигане на голям и тежък предмет на работното си място получил внезапна болка в левия тестис и това го кара да потърси лекарска помощ за първи път от началото на заболяването. При прегледа се установи силно оточна и твърда лява хемискротална половина, болезнена спонтанно и при палпация. Болният бе фебрилен до 38 градуса, с леко балониран корем, повърнал няколкократно. Направиха се нужните параклинични и инструментални изследвания, след което се вкара по спешност в операционната. При отварянето на ингвиналния канал и ляв хемискротум се откри огромна туморна формация изхождаща от левия тестис, торквирана( завъртяна около оста си ) и Изображение010малък сак от индиректна ингвинална херния с инкарцерирана ( заклещена ) пристенно тънкочревна бримка. Освободи се инкарцериралото тънко черво и се репонира в корема, след което се обработи херниалния сак. Пристъпи се към отстраняване на тумора заедно с тестиса, след интраоперативна консултация с уролог, отстрани се и кордона ( семенната връв ) високо. Гладко протече следоперативния период. Мъжът се възстанови бързо и бе изписан на 3 – ия следоперативен ден. Разбира се туморът бе изпратен за хистологично верифициране – оказа се злокачествен. Болният бе насочен към урологична онкокомисия.Изображение012

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *