Телефон за записване на час: 0888 - 809 - 883

Холецистектомия

Oct 16, 2015

0

Холецистектомия

Публикувана в : Операции на от : д-р Евгени Николаев

Холецистектомията е оперативно отстраняване на жлъчния мемехур.Може да бъде осъществена по отворен и затворен способ. С развитието през последните години на технологиите затворения или лапароскопски способ е предпочитания от лекари и пациенти. Възможността за прецизно отстраняване и по – добрия визус,operating1 по – малко усложнения и по – бързото възстановяване на пациента прави лапароскопския способ метод на първи избор. В началото на лапароскопската хирургия за операция бяха предпочитани спокойните и невъзпалени жлъчни мехури, без иктер, без съпътстващ панкреатит или перитонит, т.е. неусложнените форми на калкулозен холецистит.
С бързото развитие на тази хирургия – свръхмодерни апарати и
инструменти, по – добри анестетици и антибиотици, индивидуалното усъвършенстване на уменията на хирурзите даде възможност лапароскопски да бъдат оперирани и усложнените форми на жлъчнокаменната болест – остър холецистит и абсцес, холедохолитиаза( камък запушващ общия жлъчен канал), билиопанкреатит( възпаление на задстомашната жлеза), локален перитонит и др.

operating3

В полза на пациента са не само добрите умения на опериращия го хирург, но и добрия анестезиолог, добрия гастроентеролог и колаборацията между тях – един пример за добра медицинска практика.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *